ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH – spotkanie z policjantem

 

Dnia 12 kwietnia 2022r. uczniowie oddziału 7D uczestniczyli w spotkaniu z sierż. sztab. Darią Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nieletnia, czym jest czyn karalny oraz demoralizacja i jakie są jej przyczyny. Funkcjonariuszka wyjaśniła skutki zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników, poruszyła zagadnienia związane z cyberzagrożeniami i skutkami niewłaściwego korzystania z Internetu, omówiła problemy związane z zażywaniem środków psychoaktywnych przez osoby nieletnie. Wspomniała także o obecnym wśród młodzieży języku nienawiści. Policjantka ponadto mocno podkreśliła fakt, że wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem.

Funkcjonariuszka wskazała możliwe środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich przez Sąd Rodzinny oraz przedstawiła rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Policjantka uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Uczestnictwo w zajęciach bez wątpienia przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Opracowała

Beata Kusiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *