Od 28 lutego 2022r. do 11 marca 2022r. odbywać się będzie nabór do klas I dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły

Kutno, dnia 14.01.2022r.

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że  w okresie od 28 lutego 2022r. do 11 marca 2022r. odbywać się będzie nabór do klas I dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. Na podstawie wniosku złożonego przez rodziców do dyrektora szkoły będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne. Przypominam, że obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 dotyczy dzieci urodzonych w 2015r., a także dzieci, którym odroczono taki obowiązek w ubiegłych latach.

Stosowne dokumenty, zasady postępowania rekrutacyjnego i wykaz ulic znajdujących się w obwodzie naszej szkoły znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA 2022/2023 na stronie internetowej szkoły (www.sp1kutno.pl). Druk wniosku i stosowne oświadczenia będzie również dostępny w portierni.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie na rok szkolny 2022/2023

Informacje uzupełniające potrzebne w procesie rekrutacji

Oświadczenie dotyczące kontynuowania przez rodzeństwo kandydata edukacji szkolnej w szkole pierwszego wyboru.

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata

Oświadczenie o uczęszczaniu w minionym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w Kutnie

Oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do żłobka/przedszkola/szkoły w pobliżu szkoły pierwszego wyboru

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.