Spotkania rodziców uczniów klas I – III z wychowawcami

Kutno, dnia 18.10.2016r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w dniu 25 października 2016r. (wtorek) spotkania rodziców uczniów klas I – III z wychowawcami oddziałów odbywać się będą w godzinach 1600 – 1700 w niżej podanych salach:

Oddział Imię i nazwisko wychowawcy sala
I A p. Dorota Walczak, p. Marlena Bajda 805
I B p. Emilia Świerczyńska 905
II A p. Ewelina Wróblewska, p. Marta Fabisz 121
II B p. Beata Czarnoucka, p. Karolina Miniszewska – nieobecna 811
II C p. Anna Włodarczyk, p. Nina Ledzion 103
II D p. Joanna Traczyk 904
II E p. Agnieszka Kaźmierczak 908
II F p. Iwona Kowalska 115
II G p. Ewa Górczyńska 906
II H p. Dorota Kacprzak 116
II i p. Ewa Rozmarynowicz 221
II j p. Jolanta Kruszewska 909
III A p. Grażyna Stolińska, p. Edyta Lewicka 203
III B p. Luiza Lachowicz, p. Barbara Wódka 804
III C p. Anna Barańska 911
III D p. Małgorzata Dąbrowska 303
III E p. Jadwiga Rojewska 102
III F p. Urszula Salwa 217
III G p. Agnieszka Ciesielska 215
III H p. Katarzyna Chybińska 118
III i p. Hanna Hetmaniak 302

 

Kutno, dnia 18.10.2016r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, rodziców uczniów klas I – VI, że rozmowy indywidualne z nauczycielami: religii, języka angielskiego i zajęć komputerowych w październiku 2016r. odbywać się będą według podanego niżej harmonogramu:

  • 25 października 2016r. (wtorek) w godzinach 1630 – 1730.
Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela sala
religia p. Siuda Eliza, p. Ostrowska Teresa 208
p. Dzierżawska Anna 908 A
język angielski p. Stawicka Magdalena 217 A
p. Wąs Dorota, p. Więckowska Agnieszka 219
zajęcia komputerowe p. Gmerek Grzegorz 210
  • 26 października 2016r. (środa) w godzinach 1630 – 1730.
Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela sala
religia p. Bartosik Małgorzata, p. Węgrzynowicz Marek 208
język angielski p. Trusińska Emilia, p. Zagórowska Agnieszka 217 A
p. Michalczyk Anna, p. Wieczorkowska Anna 219/220
zajęcia komputerowe p. Lewandowska Mariola 221
p. Poświatowski Zygmunt 202

 

 

 

 

Spotkania rodziców uczniów klas IV – VI

Kutno, dnia 18.10.2016r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w dniu 26 października 2016r. (środa) spotkania rodziców uczniów klas IV – VI z nauczycielami odbywać się będą według podanego niżej harmonogramu:

  • w godzinach 1600 – 1700.

 

Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela sala
przyroda p. Grzelak Maria, p. Starybrat Ilona 215
p. Jóźwiak Anna 216
wdżwr
matematyka p. Bilczewska – Kajak Ewa, p. Włodarczyk Wioleta 304/303
p. Mujta Sylwia, p. Sala Beata 319/318
p. Kaniewska Aleksandra 120
zajęcia komputerowe
p. Poświatowski Zygmunt 202
p. Lewandowska Mariola 221
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne p. Burzyńska – Sieradzon Agnieszka, p. Grabowski Aleksander 121/119
/103
p. Kozicz Robert, p. Lipska – Kozarska Beata
p. Olejnik – Zawierucha Aldona, p. Pietrzak Andrzej
p. Sądej Paulina
  • w godzinach 1630 – 1730
Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela sala
religia p. Bartosik Małgorzata, p. Węgrzynowicz Marek 208
język angielski p. Trusińska Emilia, p. Zagórowska Agnieszka 217 A
p. Michalczyk Anna, p. Wieczorkowska Anna 219
język polski p. Jabłońska Iwona, p. Sikorska Magdalena 204/203
p. Sobczyk Wioletta, p. Szymańska Emilia 115/316
p. Welke Agnieszka 320
historia p. Brzezińska Adrianna, p. Krawczyk Sławomir – nieobecny 309
p. Smolarek Izabela, p. Nikiforow – Marczyńska Elżbieta 308
plastyka/muzyka p. Adamek Agnieszka, p. Frankowska Magdalena 116/314
nauczyciele wspomagania p. Marciszewska Katarzyna, p. Olesińska Małgorzata 104

 

14 października 2016r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Kutno, dnia 10.10.2016r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że dzień 14 października 2016r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zajęcia z uczniami, w tym dniu odbywają się zgodnie ze stałym planem lekcji. Czas trwania każdej godziny zajęć to 30 minut.

W związku ze skróceniem czasu trwania zajęć rozkład dzwonków, w tym dniu będzie następujący:

nr kolejnych zajęć

godziny pracy

Uwagi

1

8:00 8:30  
2 8:40 9:10  
3 9:20 9:50  
4 10:00 10:30  
5 10:40 11:10 po 5l. przerwa obiadowa
dla uczniów klas I – III
6 11:30 12:00 po 6l. przerwa obiadowa
dla uczniów klas IV – VI
7 12:15 12:45  
8 12:50 13:20  

DZIĘKUJĘ

Wpłaty za obiady

OGŁOSZENIE

 Wpłaty za obiady będą przyjmowane:

05 12 i 14  października  2016r

 w stołówce szkolnej w godz. 

7:30 – 9:00    i    11:00 –  13:00

 13 pździernika (czwartek )

w pokoju 614 w godz. 13:00 – 17:00

Koszt abonamentu w tym miesiącu wynosi: 

Obiady:

  21 x 3,50 zł = 73,50 zł

Wyżywienie całodzienne:

21 x 5,50 zł= 115,50 zł

  Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM 

Data   Uwagi
01 września 2016r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych czwartek
06 września 2016r. Zebrania z rodzicami wtorek
I – III
07 września2016r. środa
IV – VI
14 października 2016r. Dzień Edukacji Narodowej piątek

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych atr. 74 KN)

25 października 2016r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek
I – III
26 października 2016r. środa
IV – VI
31 października 2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poniedziałek
§ 5 pkt 2 ppkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
01 listopada 2016r. Wszystkich Świętych wtorek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
11 listopada 2016r. Narodowe Święto Niepodległości piątek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
06 grudnia 2016r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o zagrożeniach naganną oceną zachowania)

wtorek
I – III
07 grudnia 2016r. środa
IV – VI
od 23 grudnia 2016r.
do 31 grudnia 2016r.
Zimowa przerwa świąteczna  

Continue Reading KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017