Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl

Nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych

W związku z otwarciem sali integracji sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informujemy, iż rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, terapia będzie odbywać się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 667-291-969 (w godzinach 8.00 – 15.00), bądź mailowo d.wojciechowska@sp1kutno.pl

wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V

Kutno, dnia 29.03.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w okresie od 03 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r. wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V będzie realizowane z podziałem na grupy międzyoddziałowe (dziewcząt i chłopców).

Zajęcia poszczególnych grup będą się odbywały w niżej podanych terminach:

DZIEWCZĘTA

grupa 5A – 5C: 03.04.2017r., 24.04.2017r., 15.05.2017r., 29.05.2017r. i 12.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5B: 05.04.2017r., 19.04.2017r. 17.05.2017r., 31.05.2017r. i 14.06.2017r.  (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 06.04.2017r., 20.04.2017r., 04.05.2017r., 18.05.2017r. i 01.06.2017r.  (6 godz. lek. – czwartek, sala 215);

CHŁOPCY

grupa 5A – 5B: 10.04.2017r., 08.05.2017r., 22.05.2017r.. i 05.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5C: 12.04.2017r., 26.04.2017r., 10.05.2017r., 24.05.2017r. i 07.06.2017r. (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 27.04.2017r., 11.05.2017r., 25.05.2017r. i 08.06.2017r. (6 godz. lek. – czwartek, sala 215).

DZIĘKUJĘ

Nowy plan zajęć

Kutno, dnia 29.03.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w okresie od 03 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r. wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V będzie realizowane z podziałem na grupy międzyoddziałowe (dziewcząt i chłopców)W związku z powyższym nastąpią pewne zmiany w planie zajęć lekcyjnych.

Nowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz wprowadzony do dziennika elektronicznego do dnia 02.04.2017r..

DZIĘKUJĘ

Reforma Edukacji 2017

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie polskiej edukacji przewidują m.in. zmianę struktury szkolnej, a mianowicie powstanie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. W  sprawie wszelkich  pytań dotyczących wyżej wymienionych zmian,  które mają zacząć obowiązywać od 01.09.2017 r., jestem do Państwa dyspozycji  pod  nr telefonu szkoły, 24  254-70-72 w godzinach urzędowania.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                              (-) Jarosław Koszański

                                                                                               dyrektor szkoły

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM 

Data   Uwagi
01 września 2016r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych czwartek
06 września 2016r. Zebrania z rodzicami wtorek
I – III
07 września2016r. środa
IV – VI
14 października 2016r. Dzień Edukacji Narodowej piątek

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych atr. 74 KN)

25 października 2016r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek
I – III
26 października 2016r. środa
IV – VI
31 października 2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poniedziałek
§ 5 pkt 2 ppkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
01 listopada 2016r. Wszystkich Świętych wtorek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
11 listopada 2016r. Narodowe Święto Niepodległości piątek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
06 grudnia 2016r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o zagrożeniach naganną oceną zachowania)

wtorek
I – III
07 grudnia 2016r. środa
IV – VI
od 23 grudnia 2016r.
do 31 grudnia 2016r.
Zimowa przerwa świąteczna  

Continue Reading KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Będę pływać zajęcia w AQUAPARK

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że od dnia 03 października 2016r. (poniedziałek) uczniowie klas III, których rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w programie „Będę pływać” rozpoczynają zajęcia w AQUAPARKU według podanego poniżej harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK – 800 – 1000 grupa I klasa III A i III F – opiekunowie: G. Stolińska i p. E. Lewicka, p. U. Salwa wyjazd uczniów ok godziny: 740(od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1030

 

PONIEDZIAŁEK – 1100 – 1300 grupa II klasy III B i III G – opiekunowie: L. Lachowicz i p. B. Wódka orazp. A. Ciesielska wyjazd uczniów ok godziny: 1040,(od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1330

 

CZWARTEK – 800 – 1000 grupa III klasa III i – opiekun: p. H. Hetmaniak wyjazd uczniów ok godziny: 740(od  ulicy Teligi)  planowany powrót ok godziny: 1030

 

PIĄTEK – 800 – 1000 grupa V klasa III E i III H – opiekunowie: p. J. Rojewska, p. K. Chybińska wyjazd uczniów ok godziny: 740, (od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1030

 

PIĄTEK – 1100 – 1300 grupa VI klasy IIID i III C – opiekunowie: p. M. Dąbrowska, p. A. Barańska wyjazd uczniów ok godziny: 1040,  (od  ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1330