Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej.

Kutno, dnia 19.08.2016r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców uczniów klas I – III, że w dniach od 22 sierpnia 2016r. do 26 sierpnia 2016r. odbywać się będą zapisy dzieci do świetlicy szkolnej.

Zapraszamy rodziców zainteresowanych korzystaniem przez dzieci z opieki w świetlicy do złożenia w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy wypełnionego druku zawierającego informacje potrzebne do zaplanowania pracy świetlicy i stołówki.

Wyżej wymieniony dokument jest dostępny w sekretariacie, u kierownika świetlicy i na stronie internetowej szkoły.

Jednocześnie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I – III odbywać się będą w niżej podanych godzinach:

Oddział PON. WT. ŚR. CZW. PT.
1 A 1145 – 1520 800 – 1125 800 – 1230 1040 – 1425 800 – 1230
1 B 945 – 1425 1040 – 1520 800 – 1125 1145 – 1520 800 – 1125
2 A 800 – 1230 1040 – 1520 1145 – 1520 800 – 1230 1145 – 1520
2 B 800 – 1230 1145 – 1520 800 – 1125 945 – 1425 800 – 1230
2 C 1145 – 1520 800 – 1230 1145 – 1520 800 – 1230 1040 – 1520
2 D 800 – 1230 1040 – 1425 1040 – 1520 800 – 1125 800 – 1230
2 E 1145 – 1520 800 – 1230 1040 – 1520 800 – 1125 1040 – 1520
2 F 800 – 1230 1145 – 1520 1040 – 1520 1145 – 1520 800 – 1230
2 G 1145 – 1520 800 – 1230 800 – 1125 850 – 1330 1040 – 1520
2 H 800 – 1230 1040 – 1520 800 – 1230 1145 – 1520 800 – 1125
2 I 945 – 1425 1040 – 1425 800 – 1230 1145 – 1520 800 – 1230
2 J 800 – 1230 800 – 1230 1040 – 1425 800 – 1230 800 – 1125
3 A 1040 – 1330 1040 – 1520 800 – 1230 800 – 1230 800 – 1230
3 B 800 – 1030 800 – 1230 1040 – 1520 1040 – 1520 1040 – 1520
3 C 945 – 1425 1040 – 1520 800 – 1230 800 – 1230 800 – 1030
3 D 1040 – 1520 1040 – 1520 800 – 1230 800 – 1230 800 – 1030
3 E 800 – 1230 800 – 1230 800 – 1230 850 – 1330 1040 – 1330
3 F 1040 – 1330 800 – 1230 800 – 1230 1040 – 1520 1040 – 1520
3 G 800 – 1030 800 – 1230 1040 – 1520 800 – 1230 1040 – 1520
3 H 800 – 1230 800 – 1230 1040 – 1520 945 – 1425 1040 – 1330
3 I 800 – 1230 800 – 1230 1040 – 1520 1040 – 1330 945 – 1425

Download (DOC, 52KB)

Wykaz podręczników i innych pomocy dydaktycznych klas I-VI obowiązujący w SP nr 1 w Kutnie w roku szkolnym 2016/2017 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców uczniów klas I-VI, że wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

Wykaz podręczników i pomocy dydaktycznych.

 

Download (PDF, 377KB)