Już wakacje !

Dnia 22 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie odbyła się uroczystość zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. O wyznaczonych godzinach  w hali sportowej spotkali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i Dyrekcja Szkoły. W każdej grupie wiekowej uczniowie pod kierunkiem wychowawców: klasy I i II – Jadwigi Rojewskiej, Barbary Wódki, Doroty Walczak i Marleny Bajda, klas III – Karoliny Miniszewskiej, Anny Włodarczyk, a także klas IV i V – Agnieszki Wyrzykowskiej – Michalak i Grzegorza Gmerka, przygotowali krótkie montaże słowno – muzyczne. Dyrektor Szkoły Jarosław Koszański podziękował wszystkim uczniom za trud, wysiłek włożony w naukę,    życzył udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Przedstawiciele Rady Rodziców dołączyli się do życzeń Dyrektora Szkoły, także podziękowali za owocną współpracę w minionym roku szkolnym 2017/2018.

                                                                            Opracowała: M.Bajda

Projekt nr 19 “Trenuj z nami tibollami” Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej zachęcam do udziału w głosowaniu na projekt nr 19 “Trenuj z nami tibollami” Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego  Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Orliku poprzez budowę boiska baseballowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie.

Celem projektu jest przygotowanie nowego zaplecza sportowego do prowadzenia zajęć z baseballu i softballu dla dzieci (dziewcząt i chłopców). Więcej informacji tutaj
https://kutno.budzet-obywatelski.org/projekt/2848

Oddając głos na wspierany przez nas projekt nr 19 wspierasz rozwój infrastruktury sportowej dla dzieci.

Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl