Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl

wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V

Kutno, dnia 29.03.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w okresie od 03 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r. wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V będzie realizowane z podziałem na grupy międzyoddziałowe (dziewcząt i chłopców).

Zajęcia poszczególnych grup będą się odbywały w niżej podanych terminach:

DZIEWCZĘTA

grupa 5A – 5C: 03.04.2017r., 24.04.2017r., 15.05.2017r., 29.05.2017r. i 12.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5B: 05.04.2017r., 19.04.2017r. 17.05.2017r., 31.05.2017r. i 14.06.2017r.  (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 06.04.2017r., 20.04.2017r., 04.05.2017r., 18.05.2017r. i 01.06.2017r.  (6 godz. lek. – czwartek, sala 215);

CHŁOPCY

grupa 5A – 5B: 10.04.2017r., 08.05.2017r., 22.05.2017r.. i 05.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5C: 12.04.2017r., 26.04.2017r., 10.05.2017r., 24.05.2017r. i 07.06.2017r. (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 27.04.2017r., 11.05.2017r., 25.05.2017r. i 08.06.2017r. (6 godz. lek. – czwartek, sala 215).

DZIĘKUJĘ

Nowy plan zajęć

Kutno, dnia 29.03.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w okresie od 03 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r. wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V będzie realizowane z podziałem na grupy międzyoddziałowe (dziewcząt i chłopców)W związku z powyższym nastąpią pewne zmiany w planie zajęć lekcyjnych.

Nowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz wprowadzony do dziennika elektronicznego do dnia 02.04.2017r..

DZIĘKUJĘ

Nabożeństwo pokutne dla uczniów z klas IV – VI

Kutno, dnia 24.03.2017r.

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w bieżącym roku szkolnym przed świętami wielkanocnymi w Kościele św. Jana Chrzciciela w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) jest organizowany Dzień Pokutny. Nabożeństwo pokutne dla uczniów z klas IV – VI rozpocznie się w kościele o godzinie 1030.

Odpowiadając na prośbę o pomoc w zorganizowaniu udziału dzieci w wyżej wymienionym nabożeństwie, skierowaną do dyrektora szkoły przez proboszcza ks. Mirosława Romanowskiego informujemy, że w tym dniu 3 godzina lekcyjna zostanie skrócona o 10 minut.

Opiekę nad uczniami od momentu wyjścia ze szkoły (ok. 1025) do chwili powrotu na kolejne lekcje zapewniają wskazani w odrębnym komunikacie nauczyciele.

Uczniowie nieuczestniczący w nabożeństwie, oczekując na kolejne zajęcia, przebywają w tym czasie w świetlicy/bibliotece szkolnej.

Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela informuje ponadto, że w związku z uroczystością Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej planowane dni rekolekcji dla szkoły podstawowej to 25 – 27 kwietnia 2017r.

Reforma Edukacji 2017

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie polskiej edukacji przewidują m.in. zmianę struktury szkolnej, a mianowicie powstanie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. W  sprawie wszelkich  pytań dotyczących wyżej wymienionych zmian,  które mają zacząć obowiązywać od 01.09.2017 r., jestem do Państwa dyspozycji  pod  nr telefonu szkoły, 24  254-70-72 w godzinach urzędowania.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                              (-) Jarosław Koszański

                                                                                               dyrektor szkoły

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM 

Data   Uwagi
01 września 2016r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych czwartek
06 września 2016r. Zebrania z rodzicami wtorek
I – III
07 września2016r. środa
IV – VI
14 października 2016r. Dzień Edukacji Narodowej piątek

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych atr. 74 KN)

25 października 2016r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek
I – III
26 października 2016r. środa
IV – VI
31 października 2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poniedziałek
§ 5 pkt 2 ppkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
01 listopada 2016r. Wszystkich Świętych wtorek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
11 listopada 2016r. Narodowe Święto Niepodległości piątek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
06 grudnia 2016r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o zagrożeniach naganną oceną zachowania)

wtorek
I – III
07 grudnia 2016r. środa
IV – VI
od 23 grudnia 2016r.
do 31 grudnia 2016r.
Zimowa przerwa świąteczna  

Continue Reading KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Będę pływać zajęcia w AQUAPARK

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że od dnia 03 października 2016r. (poniedziałek) uczniowie klas III, których rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w programie „Będę pływać” rozpoczynają zajęcia w AQUAPARKU według podanego poniżej harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK – 800 – 1000 grupa I klasa III A i III F – opiekunowie: G. Stolińska i p. E. Lewicka, p. U. Salwa wyjazd uczniów ok godziny: 740(od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1030

 

PONIEDZIAŁEK – 1100 – 1300 grupa II klasy III B i III G – opiekunowie: L. Lachowicz i p. B. Wódka orazp. A. Ciesielska wyjazd uczniów ok godziny: 1040,(od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1330

 

CZWARTEK – 800 – 1000 grupa III klasa III i – opiekun: p. H. Hetmaniak wyjazd uczniów ok godziny: 740(od  ulicy Teligi)  planowany powrót ok godziny: 1030

 

PIĄTEK – 800 – 1000 grupa V klasa III E i III H – opiekunowie: p. J. Rojewska, p. K. Chybińska wyjazd uczniów ok godziny: 740, (od ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1030

 

PIĄTEK – 1100 – 1300 grupa VI klasy IIID i III C – opiekunowie: p. M. Dąbrowska, p. A. Barańska wyjazd uczniów ok godziny: 1040,  (od  ulicy Teligi) planowany powrót ok godziny: 1330